MALMÖ STADSHUS

Tillsammans med Paul Karlsson och Gabbie Barck designade vi och riggade ljus och ljud till Malmö universitets orkester.


Together with Paul Karlsson and Gabbie Barck we designed and rigged the lights and sound for the Malmö University Orchestra.